Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Course & Module Leader Indicative Responsibilities

Following a detailed consultation with faculties and UCU the Learning and Teaching Enhancement Committee (LTEC) approved the Course and Module Leader indicative responsibilities on the 13th of February 2015

The Course Leader Indicative Responsibilities are intended to give academic staff who have course leadership as part of their role an indication as to the type and level of associated responsibilities. It is recognised that being a course leader is not a post in itself – staff undertaking the role remain in their substantive post as Senior Lecturer or Lecturer etc. The indicative responsibilities outlined are not a role descriptor but an outline of the responsibilities that are expected of a Course leader and therefore will not detail all the activities that may be carried out. These key responsibilities will be operationalised within the Faculties according to the specific course needs in discussion with the relevant Academic Subject Manager.


Student Staff Course Liaison Groups

Facilitating Student Staff Course Liaison Groups (SSCLGs) is an important aspect of the Course Leader’s role. The video below is a helpful way to encourage students to take part in these.

Watch the video: https://sho.co/embed/17A5P 

The Module Leader Indicative Responsibilities are intended to give academic staff who have module leadership as part of their role an indication as to the type and level of associated responsibilities. It is recognised that being a module leader is not a post in itself – staff undertaking the role remain in their substantive post as Senior Lecturer or Lecturer etc.  The indicative responsibilities outlined are not a role descriptor but an outline of the responsibilities that are expected of a module leader and therefore will not detail all the activities that may be carried out. These key responsibilities will be operationalised within the Faculties according to the specific module needs in consultation with the relevant Course Leader(s) and Academic Subject Manager.  

CYFRIFOLDEBAU DANGOSOL ARWEINYDD CWRS AC ARWEINYDD MODIWL


Wedi ymgynghori’n fanwl â chyfadrannau ac Undeb Prifysgolion a Cholegau, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwella Dysgu ac Addysgu (LTEC) gyfrifoldebau dangosol Arweinydd Cwrs ac Arweinydd Modiwl ar 13eg Chwefror 2015


Bwriad cyfrifoldebau dangosol Arweinydd Cwrs yw rhoi syniad i staff academaidd sydd yn arwain cwrs fel rhain o’u rôl o’r math o gyfrifoldebau cysylltiedig a lefel y cyfrifoldebau hynny. Cydnabyddir nad yw bod yn arweinydd cwrs yn swydd ynddi ei hun. Mae staff sy’n ymgymryd â’r rôl yn parhau yn eu swydd wreiddiol fel Uwch Ddarlithydd neu Ddarlithydd ac ati. Nid yw’r cyfrifoldebau dangosol a amlinellir yn ddisgrifiad o’r rôl. Amlinelliad ydynt o’r hyn a ddisgwylir gan arweinydd Cwrs ac felly nid ydynt yn rhoi manylion yr holl weithgareddau a allai fod yn gysylltiedig â’r rôl. Bydd y cyfrifoldebau allweddol hyn yn cael eu gwneud yn weithredol yn y Cyfadrannau yn unol ag anghenion penodol y cwrs mewn trafodaeth â’r Rheolwr Pwnc Academaidd perthnasol.


Bwriad cyfrifoldebau dangosol Arweinydd Modiwl yw rhoi syniad i staff academaidd sydd yn arwain modiwl fel rhain o’u rôl o’r math o gyfrifoldebau cysylltiedig a lefel y cyfrifoldebau hynny. Cydnabyddir nad yw bod yn arweinydd modiwl yn swydd ynddi ei hun. Mae staff sy’n ymgymryd â’r rôl yn parhau yn eu swydd wreiddiol fel Uwch Ddarlithydd neu Ddarlithydd ac ati. Nid yw’r cyfrifoldebau dangosol a amlinellir yn ddisgrifiad o’r rôl. Amlinelliad ydynt o’r hyn a ddisgwylir gan arweinydd Modiwl ac felly nid ydynt yn rhoi manylion yr holl weithgareddau a allai fod yn gysylltiedig â’r rôl. Bydd y cyfrifoldebau allweddol hyn yn cael eu gwneud yn weithredol yn y Cyfadrannau yn unol ag anghenion penodol y modiwl mewn ymgynghoriad â’r Arweinydd/Arweinwyr Cwrs a’r Rheolwr Pwnc Academaidd perthnasol.