Cryfder mewn rhifau: Sut gall Timau Cyrsiau fynd ati i ddad-drefedigaethu’r cwricwlwm

Bydd aelodau’r Tîm Saesneg yn trafod ‘dad-drefedigaethu’ a’r cwricwlwm Saesneg. Bydd Nic Dunlop, Alice Entwistle, Barrie Llewelyn a Diana Wallace yn rhannu eu profiadau o feddwl a siarad am theori ôl-drefedigaethol a hil mewn perthynas â llenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol.