Cwrs MOOC DEAL PDC: Rhoi Egwyddorion ar Waith 2

Er mwyn sicrhau bod pob aelod o staff yn gallu cymryd rhan yng nghwrs sbringfwrdd cynllun Dysgu Gweithredol wedi'i Alluogi'n Ddigidol (DEAL) Prifysgol De Cymru: Rhoi Egwyddorion ar Waith, rydyn ni'n lansio fersiwn MOOC (sef Cwrs Ar-lein Agored Enfawr).

 

Mae'r cwrs, sy'n debyg iawn i'r fersiwn a hwylusir gan diwtoriaid, yn eich cyflwyno i Egwyddorion DEAL PDC ac yn eich helpu i feddwl sut y gallwch chi eu rhoi ar waith fel rhan o'ch arferion addysgu.

 

Mae'r cwrs, sydd wedi'i adeiladu i ddangos Egwyddorion DEAL ar waith, yn cynnwys cyfres o bump thema fer ac mae pob un yn cymryd tua awr i'w chwblhau. Mae'r cwrs yn cynnig cymysgedd da o weithgarwch, lle i fyfyrio'n ddiogel, a thrafodaeth. Mae'r cwrs yn agored i nifer fawr o staff a bydd yn ffynnu wrth i chi rannu eich syniadau. Er y bydd lefel o gymorth gan diwtor ar gael, ni fydd cymaint â'r cyrsiau cynharach.

 

Rydyn ni'n cynnig y fersiwn newydd hwn, sy'n gwbl anghydamserol, dros gyfnod o bythefnos er mwyn rhoi mwy o hyblygrwydd fyth i chi. Does dim angen cofrestru ymlaen llaw, ond os hoffech gymryd rhan mae modd i chi ymrestru eich hunan. Rydyn ni'n cynnig dau ddyddiad cychwyn:

 

Opsiwn 1: Pythefnos yn dechrau ar 27 Gorffennaf 2020

 

Opsiwn 2: Pythefnos yn dechrau ar 3 Awst 2020.

 

Mae'r cwrs yn cynnig sbringfwrdd i'r hyn mae eich Cyfadrannau a CELT yn gallu eu cynnig, a bydd weminarau canolog, enghreifftiau o astudiaethau achos ac adnoddau ar-lein yn ategu'r cwrs.