Grŵp Darllen Dysgu ac Addysgu: Tachwedd

21-11-2019 at 12.30pm to 21-11-2019 at 1.30pm

Lleoliad: Treforest H205 / Ar-lein: http://bit.ly/TLreading

Gynulleidfa: Public

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Gwahoddir yr holl staff i ymuno â'r Grŵp Darllen Dysgu ac Addysgu. Mae'r grŵp yn cyfarfod yn fisol, drwy weminar a wyneb yn wyneb, i drafod erthygl neu bennod o lenyddiaeth addysgeg. Y bwriad yw rhoi cyfle i ni edrych ar ysgolheictod presennol a thrafod sut y gallai fod yn berthnasol neu'n sail i'n hymarfer. Mae croeso i bob aelod o staff, boed nhw'n staff addysgu ai peidio, gan ein bod ni'n awyddus i glywed amrywiaeth o safbwyntiau ar sut i gefnogi pob agwedd ar deithiau dysgu myfyrwyr. 


Nodyn am gael mynediad ar-lein: 

Bydd y ddolen i'r cyfarfod ar-lein yn mynd â chi i ofod y Grŵp Darllen Dysgu ac Addysgu ar Microsoft Teams. Mae hwn yn cynnwys nodwedd gweminar y byddwn yn ei defnyddio i hwyluso'r cyfarfod ar-lein. Pan fydd cyfarfod gweminar yn fyw byddwch yn gweld dolen er mwyn ymuno â'r sgwrs. Mae croeso i chi gyfrannu - gallwch ddefnyddio gwe-gamera/meicroffon i siarad, neu gallwch wylio a theipio eich ymatebion os nad oes gennych fynediad at y galedwedd angenrheidiol neu os yw'n well gennych beidio â siarad. 

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu recordio ac ar gael yng ngofod y tîm i'w gwylio eto (bydd recordiadau'n cael eu dileu ar ôl blwyddyn). Yn y cyfamser, mae croeso i chi rannu eich barn am y darlleniadau, ymateb i'r cyfarfodydd, rhannu erthyglau diddorol eraill, ac ati.