TSL@PDC Ysgrifennu'ch cais mewn wythnos (1) Gweithdy Ysgrifennu Dwys (Ar-lein)

11-01-2021 at 1pm to 18-01-2021 at 2pm

Lleoliad: Ar-lein

Gynulleidfa: Public

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Ydych chi'n ei chael yn anodd dod o hyd i amser i ymrwymo i ysgrifennu cais am gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch?  Mae dyddiad cau mis Mehefin 2021 wedi'i hymestyn bythefnos, ac efallai bydd y cwrs wythnos ysgrifennu dwys yma yn berffaith i chi! 

Cynhelir y cwrs dros 6 diwrnod, mewn un wythnos, am dair awr y dydd.  Bydd elfen a addysgir yn mynd gam wrth gam drwy'r ffurflen gais, bydd cyngor ar yr hyn sy'n ofynnol ym mhob adran, ac yna bydd amser i ganolbwyntio ar ysgrifennu. 

Ein gobaith yw os gallwch ymrwymo i'r holl sesiynau a chwblhau'r hunan-astudiaeth, erbyn diwedd y cwrs byr, byddwch wedi gorffen eich cais am Gymrodoriaeth, a gallwch ei gyflwyno erbyn dyddiad cau TSL@PDC.