Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Staff

Staff

Clare Kell – Director of CELT / Cyfarwyddwr Y Canolfan i Wella Dysgu ac Addysgu

Stuart Abbott – PgCLTHE Course Leader | Arweinydd Cwrs PgCLTHE

Mirela Barbu – Graduate Intern Student Engagement at USW Project | Intern Graddedig, Prosiect Ymgysylltu â Myfyrwyr

Catherine Camps – Academic Subject Manager (Curriculum Design) | Rheolwr Academaidd (Cynllunio Cwricwlwm)

Charlotte Freeman – Office Manager| Rheolwr Swyddfa

Elizabeth Jones – Senior Learning Technologist | Uwch Technolegydd Dysgu

Iz McAuliffe – Events and Communications Officer| Swyddog Digwyddiadau a Chyfathrebu

Sophie Meace – Learning Technologist | Technolegydd Dysgu

Jeanette Mears – Administrative Assistant | Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Lyndsey Muir – Lecturer in Educational Development | Ddarlithydd mewn Datblygiad Addysgol

Catherine Naamani – Head of Learning through Technology | Pennaeth Dysgu Drwy Dechnoleg

Lucy-Ann Pickering – Learning Technologist | Technolegydd Dysgu

Neil Price – Learning Technologist | Technolegydd Dysgu

Barry Richards – Senior Interactive Developer/Designer | Uwch Datblygwr/Dylunydd Rhyngweithiol

Carl Sykes – Senior Learning Technologist | Uwch Technolegydd Dysgu

CELT_structure