Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Staff

Staff

Clare Kell – Cyfarwyddwr Y Canolfan i Wella Dysgu ac Addysgu | Director of CELT

Stuart Abbott – Arweinydd Cwrs PgCLTHE  | PgCLTHE Course Leader

Mirela Barbu – Intern Graddedig, Prosiect Ymgysylltu â Myfyrwyr | Graduate Intern Student Engagement at USW Project

Catherine Camps –  Rheolwr Academaidd (Cynllunio Cwricwlwm) | Academic Subject Manager (Curriculum Design)

Charlotte Freeman – Rheolwr Swyddfa | Office Manager

Elizabeth Jones –  Uwch Technolegydd Dysgu | Senior Learning Technologist

Iz McAuliffe – Swyddog Digwyddiadau a Chyfathrebu | Events and Communications Officer

Sophie Meace – Technolegydd Dysgu | Learning Technologist

Jeanette Mears – Cynorthwy-ydd Gweinyddol | Administrative Assistant

Lyndsey Muir – Ddarlithydd mewn Datblygiad Addysgol | Lecturer in Educational Development

Catherine Naamani – Pennaeth Dysgu Drwy Dechnoleg | Head of Learning through Technology

Lucy-Ann Pickering – Technolegydd Dysgu | Learning Technologist

Neil Price – Technolegydd Dysgu | Learning Technologist

Barry Richards – Uwch Datblygwr/Dylunydd Rhyngweithiol | Senior Interactive Developer/Designer

Carl Sykes – Uwch Technolegydd Dysgu | Senior Learning Technologist


Ymholiadau cyffredinol | General enquiries: celt@southwales.ac.uk

Ymholiadau Cymrodyr yr Academi Addysg Uwch | HEA Fellow enquiries: fellow@southwales.ac.uk

Cyfleoedd Datblygu Staff | Staff Development opportunities: celtevents@southwales.ac.uk

Ymholiadau Dysgu Digidol a Unilearn | UniLearn and Digital Learning enquiries: lta@southwales.ac.uk